خدمات الکترونیکی


ثبت درخواست
شرح درخواست
 
آدرس
نام و نام خانوادگی
تلفن
موبایل
   
ایمیل
 
منطقه
ناحیه
محله
تصویر پیوست
 

      
پرتال سامانه مدیریت شهری 137 کلانشهر تبریز
سامانه 137 شرکت فراداده
45 بازدید این هفته
506 بازدید هفته گذشته
123633 بازدید تا کنون