ثبت درخواست

با مشاهده مشکلات شهری امکان ثبت پیام از درگاه مربوط به سامانه 137 فراهم شده و شهروندان مشکلات جاری در شهر را در سامانه ثبت می نمایند.

پرتال سامانه مدیریت شهری 137 کلانشهر تبریز
سامانه 137 شرکت فراداده
65 بازدید این هفته
249 بازدید هفته گذشته
132438 بازدید تا کنون