ثبت درخواست

با مشاهده مشکلات شهری امکان ثبت پیام از درگاه مربوط به سامانه 137 فراهم شده و شهروندان مشکلات جاری در شهر را در سامانه ثبت می نمایند.

پرتال سامانه مدیریت شهری 137 کلانشهر تبریز
سامانه 137 شرکت فراداده
281 بازدید این هفته
672 بازدید هفته گذشته
127649 بازدید تا کنون