ثبت درخواست

با مشاهده مشکلات شهری امکان ثبت پیام از درگاه مربوط به سامانه 137 فراهم شده و شهروندان مشکلات جاری در شهر را در سامانه ثبت می نمایند.

پرتال سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری خرم آباد
سامانه 137 شرکت فراداده
355 بازدید این هفته
333 بازدید هفته گذشته
143930 بازدید تا کنون