پرتال اینترنتی 137

بهره گیری از فضای مجازی و امکانات پرتال شهرداری تبریز سبب شده تا اقدامات موثری در ثبت و پیگیری پیام شهروندان ، برگزاری نظرسنجی، شفاف سازی قوانین و مصوبات، ساده سازی روش ها و ارتباط موثر،  سریع و دو سویه با شهروندان ایجاد شود  لذا برای تحقق اهداف سامانه 137 ، پرتال این سامانه راه اندازی شده تا علاوه بر اطلاع رسانی در حوزه های مختلف شهری راه را برای ایجاد ارتباط تنگاتنگ شهروند و شهرداری فراهم نماید.

پرتال سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری تبریز
سامانه 137 شرکت فراداده
212 بازدید این هفته
713 بازدید هفته گذشته
210520 بازدید تا کنون