پرتال اینترنتی 137

بهره گیری از فضای مجازی و امکانات پرتال شهرداری تبریز سبب شده تا اقدامات موثری در ثبت و پیگیری پیام شهروندان ، برگزاری نظرسنجی، شفاف سازی قوانین و مصوبات، ساده سازی روش ها و ارتباط موثر،  سریع و دو سویه با شهروندان ایجاد شود  لذا برای تحقق اهداف سامانه 137 ، پرتال این سامانه راه اندازی شده تا علاوه بر اطلاع رسانی در حوزه های مختلف شهری راه را برای ایجاد ارتباط تنگاتنگ شهروند و شهرداری فراهم نماید.

پرتال سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری کلانشهر تبریز
304 بازدید این هفته
322 بازدید هفته گذشته
112118 بازدید تا کنون