137 چیست؟

137 شماره تلفن 3 رقمی ساده ای است که متعلق به شهرداری تبریز بوده و تمام شهروندان محترم تبریزی می توانند برای تقاضای خدمات و یا اعلام درخواست در تمامی حوزه های اجرایی مربوط به شهرداری با آن تماس بگیرند.





پرتال سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری تبریز
سامانه 137 شرکت فراداده
225 بازدید این هفته
713 بازدید هفته گذشته
210533 بازدید تا کنون